HUISREGELS & ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

AlGEMENE VOORWAARDEN:


Artikel 1: Aanmelding

1a. Aanmelden als lid van S@S;Sporten-at-Sem's, onderdeel van Sem's World, geschied door middel van het inschrijfformulier aan de balie volledig in te vullen, waarmee je aangeeft bij ons te willen komen sporten en je op de hoogte bent van de huisregels en hiernaar zal handelen.
Alle persoonsgegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1b. De algemene voorwaarden en de
huisregels van S@S vindt men hier (op de website www.sporten-at-sems.nl) en zijn tevens via e-mail bij ons op te vragen.

Artikel 2: Lidmaatschap fitness & groepslessen
2a. Het lidmaatschap start op de ingangsdatum welke op het inschrijfformulier staat aangegeven en na ondertekening voor akkoord, almede na betaling van het inschrijfgeld* (*indien van toepassing; wij rekenen sinds 2017 geen inschrijfgeld meer)
Je ontvangt na een eerste proefweek je persoonlijke toegangspas, waarmee je toegang krijgt tot onze lessen en de fitnessruimte mits je de pas bij binnenkomst afgeeft aan onze balie (zie ook huisregels).

2b. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas.
Gebruik van de toegangspas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar. 

2c. Bij verlies pas of niet meer gebruiken zonder opzegging, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsperiode onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan éénmalig opnieuw gratis worden verkregen bij de balie. Ben je deze wederom kwijt, zijn wij genoodzaakt voor het maken van een nieuwe pas een administratief bedrag te vragen van € 5,- per keer.

2d. Een adreswijziging, wijziging in e-mailadres en/of bankgegevens dient lid te allen tijde zelf tijdig schriftelijk kenbaar te maken, op eigen initiatief, aan de directie van S@S. Wij zijn niet verantwoordelijk indien u mailings van ons niet ontvangt op juiste adres.

 

Artikel 3: Termijn- en betalingsvoorwaarden alle leden

3a. Een lidmaatschap/abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur van minimaal een volledig jaar (muv onze seizoenscontributies).

3b.1. Voor onze WinterContracten en Zomeracties hebben wij een speciale seizoenscontributie.  Deze kun je vinden op de website
onder tarieven.

3b.2. Een jeugdlidmaatschap (t/m 17 jaar) kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur van minimaal een volledig jaar.
Dit abonnement dient altijd te worden betaald per maandelijkse automatische incasso (zie art.3c) via een ouder / voogd welke tekent voor akkoord van lidmaatschap en de maandelijkse incasso.

3c. Betalingen gaan regulier via maandelijkse automatische incasso, waarvoor leden de machtiging tekenen bij de inschrijving. Betaling per factuur is alleen mogelijk obv vooruitbetaling van een half of heel jaar. Wil je de verschuldigde lesgelden in één keer voor een heel jaar vooruit betalen, dan ontvang je een korting van €25,00. Facturen op maandbasis zijn niet mogelijk.
3d. Rittenkaarten, acties, koffiekaarten en losse lesgelden worden aan de balie voldaan, bij voorkeur à contant. Wij hebben géén pin! 
Een kwitantie is opvraagbaar. Betalingen worden altijd direct in ons systeem verwerkt. 

3e.1. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld wanneer de incasso om welke reden dan ook niet lukt, wordt de betaling na een maand nogmaals aangeboden, echter voor de inmiddels 2 maanden verschuldigde lesgelden. Lukt de incasso dan wederom niet, wordt gevraagd om een directe contante betaling van de onbetaalde lesgelden aan de balie . Indien de betaling dan wederom niet plaatsvindt (of bij incasso gestorneerd wordt) zal de directie genoodzaakt zijn een factuur te maken voor alle onbetaalde en volgende contributie vereiste maanden vooruit inclusief administratiekosten en dient het lid per omgaande zorg te dragen voor de directe volledige betaling hiervan. Indien deze factuur ook niet tijdig wordt voldaan aan S@S, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hieruit voort vloeien zijn voor rekening van pashouder/lid.

3e.2. S@S is gerechtigd bij een flink oplopende betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt en is gemachtigd gerechtelijke stappen te ondernemen bij wanbetaling.

3e.3. De toegangspas wordt geblokkeerd zolang NIET aan de betalingsverplichting is voldaan. Er wordt het lid dan de toegang tot onze lessen en fitness ontzegd. 

3f. S@S behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging in lesgelden, worden de leden hiervan in kennis gesteld. De actuele lijsten hangen t.a.t. in onze fitness- en kleedruimtes. Actuele tarieven staan ook op de website onder tarieven.


Artikel 4: Beëindigen / verlengen van lidmaatschap

4a. Het lid kan zijn abonnement/lidmaatschap beëindigen door een opzeggingsformulier in te vullen, welke te verkrijgen is aan de balie,
of door schriftelijke opzegging (via e-mail aan: allsemsworld@gmail.com) aan de directie van S@S, nimmer mondeling aan de balie of bij één van onze instructeurs.

4b. Een lidmaatschap kan pas worden beëindigd na inachtneming van artikel 3a/3b en dient minimaal 1 maand van te voren (= opzegtermijn) bij ons binnen te zijn. Na het eerste jaar is het OFS abonnement per maand opzegbaar, m.u.v. seizoenscontracten; Wintercontracten zijn aangegaan voor exact zes maanden en stoppen daarna automatisch. Een Zomer-actie abonnement vervalt na exact twee maanden automatisch.

4c. Tot wederopzegging wordt het OFS lidmaatschap en de Jeugd abonnementen (OAJ) steeds per maand automatisch verlengd.

4d. S@S behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor contractduur vervalt.


Artikel 5: Bevriezen van het abonnement
5a. Het is niet meer toegestaan om bij S@S je abonnement te bevriezen / op te schorten vanaf zomerseizoen 2020. 
Dit i.t.t. de eerdere blokkades, i.v.m. nieuwe opgelegde maatregelen vanuit onze overheid m.b.t. de COVID-19 crisis, doch kunnen uitzonderlijke aanvragen of opmerkingen hieromtrent uitsluitend gedaan worden bij Sabine (Sem) aan de balie, telefonisch of via e-mail.
Voor zomerseizoen 2021 bekijken wij nog of wij de coulance voor het bevriezen van een abonnement weer gaan toepassen.
(Zie Leden-nieuws/intern nieuws voor meer info)
5b. Tijdens een langdurige, hardnekkige blessure en bij een zwangerschapsperiode kan het abonnement op aanvraag bij de directie kosteloos worden bevroren tot lid weer opnieuw de deelname kan starten. S@S behoud zich het recht voor om lid om een doktersverklaring te vragen en/of na een (lange) blokkade/blessurestop her-inschrijfgeld te vragen.


Artikel 6: Risico en Aansprakelijkheid
6a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van lessen of van cursusonderdelen en/of activiteiten en evenementen bij/van S@S,
is geheel voor eigen risico van deelnemende persoon.

6b. S@S en diens instructeurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van onze leden of meegebrachte deelnemers/proeflessers.

6c. S@S en diens instructeurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van onze leden of meegebrachte deelnemers/proeflessers.


Artikel 7: Onze Trainingstijden / Roosters en overige belangrijke informatie

7a. S@S behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s, roosters e.d. te wijzigen.

7b. Als het OFS lid géén gebruik maakt van het recht tot onbeperkt sporten of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten  en evenementen aangeboden door S@S, vindt GEEN restitutie van de contributie plaats, tenzij er is opgezegd, met in acht neming van de opzegtermijn.

7c. Tijdens de schoolvakanties (regio Noord) hanteert S@S gewijzigde openingstijden en een aangepast lesrooster.
Tijdens officiële feestdagen,  alsmede de Warmenhuizer-Kermis is S@S gesloten. Onze actuele opening- en sluitingstijden / -dagen kun je vinden op de website, social media en bij onze ingang. Wijzigingen lezen de leden via de facebook pagina en een nieuwsbord bij de balie. Houdt deze dus altijd in de gaten!
7d. Onze groepslessen zijn van zeer hoge kwaliteit en willen we altijd door laten gaan, echter bij slechts 1 à 2 deelnemers, gebeurd dit in overleg met de directie/instructeur. Bij 3 deelnemers gaan de lessen definitief door m.u.v. overmacht.


Artikel 8: Verdere Rechtstoepassing

8a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met S@S, doch diens instructeurs, aangegaan is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.

8b. Door inschrijving / ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van S@S te kennen en te accepteren.

 

<<< Huisregels

 

ONZE OPENINGSTIJDEN (vanaf 01.09):

maandag t/m vrijdag 08:15 - 12:30 en van 15:30 - 21:30u.
zaterdag 09:00 - 14:00 uur
zondag (alleen van okt. t/m mrt.) 09:00 - 14:00 uur
 

Let op: Gedurende de COVID-lockdown (tot nader orde, doch ten minste tot 30/03/2021) zijn wij GESLOTEN!


CONTACT:

S @ S (Sporten @ Sem's)

Dorpsstraat 128 (achter het Dorpshuis)

1749 AJ  Warmenhuizen

Tel: 0226 - 395391
bij geen gehoor: 06-42882802

E: allsemsworld@gmail.com

 

Ben JIJ ook zo in je sas bij S@S ?!!

 

Sem's World Sportreizen

Tel: 06-42 882 802 (Sabine)
FB: Sem's World Sportreizen
Gratis offertes Groeps-Sportreizen!

 

   © 2016 Copyright Sem's World.  Created By Sem's World.  S@S is onderdeel van handelsnaam Sem's World, KvKnr: 37157383 (KVK Alkmaar) IBAN NL08 RABO 0154366293

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now